Styret i Spangereid Idrettslag

Ole Fladstad

Rolle: Leder
Tlf: 91810218

Epost

Trond Hansen

Rolle: Nestleder
Tlf: 91884390

Epost

Grete Johansen

Rolle: Styremedlem
Tlf:90641494

Epost

Helene Johannessen

Rolle: Sekretær
Tlf: 91594656

Epost