Treningsrommet I IdrettshallenOBS: Mellom torsdag 28.03 og tirsdag 02.04 er det ikke mulig å få brikker til treningsrommet, da kommunen har tatt påskeferie. 

Treningsrommet til Spangereid IL er et ubetjent treningsrom. Idrettslagets medlemmer kan disponere treningsrommet mot en årlig treningsavgift. Er du ikke medlem i idrettslaget blir du automatisk innmeldt når du melder deg inn som medlem på treningsrommet.

Du kan melde deg inn på linken under. HUSK: Merk innmeldings-søknaden med "ønsker tilgang til treningsrom". i kommentarfeltet på side nr. 2 av søknaden.

Les all info på denne siden før innmelding.
https://www.spangereidil.no/register/apply/application

Obs: Nøkkelbrikke gir kun tillatelse til bruk av treningsrommet, ikke hallen. Alle medlemmer har tilgang til garderober og dusj.
Du betaler først for brikke/treningsrom. Medlemskontigent blir sendt ut separat.

Medlemsavgift idrettslaget: 500kr

Tilgang treningsrom: 500kr


Åpningstid: 06-23 Nøkkelbrikke til treningsrom

 • Nøkkelbrikken må hentes på kulturtorget på Vigeland. Du vil få mail/melding fra kontaktperson i kommunen når brikken er klar til henting. Dette vil ta noen dager. Tar det mer enn èn uke, kontakt Julianne på 48174921.
 • Nøkkelbrikken er personlig og den kan ikke deles med andre personer. Det er kun personen brikken er registrert med som kan bruke den. Det er ikke tillatt å ta med seg andre personer inn på treningsrommet.
 • Brudd på reglene medfører at nøkkelbrikke deaktiveres. Det vil påløpe gebyr ved gjenåpning av nøkkelbrikke. Gjentatte overtredelser vil medføre utestengelse fra treningsrommet.

 • Medlemmet plikter snarest å melde fra dersom nøkkelbrikke er tapt. Tapt brikke erstattes mot et gebyr.

 • Det må påregnes kontroll av gyldig medlemskap/treningsavgift.

 • Nøkkelbrikken skal leveres tilbake ved utmelding av styrkerommet. Leveres ikke brikken inn vil du bli fakturert gebyr for brikken. 


Retningslinjer for bruk av treningsrom

 • Aldersgrense er 16 år (det året man fyller 16 år).

 • All trening i treningsrommet skjer på eget ansvar. Bruker er selv ansvarlig for å sette seg inn i bruken av treningsutstyret og at vedkommende er skikket til å bruke treningsutstyret.

 • Spangereid IL er ikke ansvarlig for skader som evt. oppstår på personer eller gjenstander, heller ikke tap av gjenstander under trening.

 • Det er ALLE sitt ansvar å holde det ryddig og rent i treningsrommet

  • Bruk håndkle når du trener

  • Legg manualer/utstyr på plass etter bruk

  • Vask apparater etter bruk med rengjøringsmiddel som er tilgjengelig på sprayflasker og tørk over med papir.

  • Kast søppel i søppelbøtte.

 • Vis hensyn til andre brukere av rommet

  • Volum på lydanlegg holdes på et nivå slik at det ikke er til sjenanse for andre.

  • Ikke opphold apparater/manualer lenger enn nødvendig dersom andre venter på tur.

  • Kun personer som trener skal oppholde seg i treningsrommet.

 • Barn under 14 år skal av sikkerhetsmessige årsaker ikke være til stede i treningsrommet. 

 • Det er ikke tillatt å låne med seg utstyr eller ta ut utstyr fra treningsrommet.

 • Meld fra dersom det er skade, feil eller mangler ved utstyret i treningsrommet

 • Hærverk og uvettig bruk av utstyret kan utløse erstatningsansvar.

 • Brudd på disse retningslinjene kan føre til bortvisning eller deaktivering av nøkkelbrikke.

 • Sjekk at vinduer og dører er låst når treningsrommet forlates.

 • Bruker må gjøre seg kjent med branninstruks, rømningsveier og slukkeutstyr.


Medlemskap og betaling 

 • Medlemskontingent og treningsavgift sendes ut årlig dersom ikke oppsigelse er mottatt. Medlemskontingent sendes ut i Mai. Treningsavgift sendes fortløpende ut når gjeldende treningsavgift er på vei til å utgå.

 • Både medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt for å disponere treningsrommet. Uteblir betaling sperres nøkkelbrikke.


Facebook

Som medlem har du tilgang til treningsrommets lukkete FB-gruppe. Her deles viktig info fra idrettslaget, og medlemmer kan feks dele ønsker, bilder, videoer og stille spørsmål: https://www.facebook.com/groups/5859334954120302


Ved feil/mangel på utstyr eller spørsmål vedr. medlemskap og treningsavgift, ta kontakt med Julianne Kåfjord.
Ansvarlig styrkerom:
Julianne Kåfjord
48174921
ptkafjord@gmail.com