Politiattest 

Alle som utfører oppgaver i Norsk idrett som innebærer et ansvar- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemning, SKAL fremvise politiattest.  Politiattest er et viktig virkemiddel for å gjøre idretten så trygg som mulig for barn, ungdom og utviklingshemmede.

Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret for politiattestordningen. Hovedstyret i Spangereid Il har utpekt Helene Johannessen som ansvarlig for innhenting og oppfølging av politiattest. Leder Ole Fladstad er vara.

I Spangereid Il betyr dette at alle trenere, faddere og personer som er involvert i lag med barn og unge under 18 år SKAL forevise gyldig politiattest. Dvs. alle som er involvert i trening, kamper, cup'er, turer og lignende er pålagt å fremlegge gyldig politiattest.

Les mer om politiattest her

 

Søk om politiattest - steg for steg:

  1. Last ned skjemaet du finner Her, og fyll ut navn, personnr., dato og sted.
  2. Søk enkelt om politiattest Her: Logg deg inn med bank ID eller annet.  Legg ved skjemaet som er nevnt i pkt 1.
  3. Etter at du har mottatt attest fra politiet skal den fremvises politiattestansvarlig i klubben som pr. i dag er Helene Johannessen. Ta kontakt på tlf 91594656 eller pr. mail spangereidil@gmail.com 

Politiattestansvarlig sjekker at attest er ok og registrerer dato for når attest er fremvist. Original attest beholder du selv. 


Er du under 18 år, kan du ikke søke elektronisk, men må sende søknad pr. post.

 

Får du problemer med noe av dette ta kontakt med politiattestansvarlig i klubben Helene Johannessen på tlf. 91594656 el pr. mail: spangereidil@gmail.com