Visjon og verdier

Postet av Spangereid Idrettslag den 14. Apr 2023

Idrettslagets styre har en stund jobbet med en klubbhåndbok, i forbindelse med dette er det utformet en visjon og tre verdier for idrettslaget. På årsmøte 27.3.23 ble disse lagt frem, godkjent og vedtatt.


Visjon:                              Godt felleskap - stor idrettsglede!

Verdier:                                      Mangfold - åpenhet, respekt, bredde i aktivitet og plass til alle

                                                   Mestring - glede, trygghet, utfordring og bli sett

                                                  Muligheter - ja-kultur, utvikling og fremtidsrettet

                                               

Alt arbeid i idrettslaget har visjonen som målsetting og verdiene som rettesnor. 

Det jobbes videre med å gjøre dette synlig og kjent for alle! 
Årsmøte Mandag 27.3.23

Postet av Spangereid Idrettslag den 14. Feb 2023

Spangereid Il holder årsmøte mandag 27.3.23, kl. 20:00 i Spangereidhallen. Saker til årsmøte må være meldt inn til styret senest to uker før. Saker kan meldes inn på mail: spangereidil@gmail.com 

Vel møtt!
Treningstider 2023

Postet av Spangereid Idrettslag den 29. Jan 2023

FOTBALL

Kontaktperson: Ida Lotte Hansen, tlf 907 64 999

Årsklasse 2010/2011 Torsdag kl 19.30 – 20.30

Årsklasse 2012 Tirsdag kl 18.30 – 19.30

Årsklasse 2013/2014 Torsdag kl 17.00 – 18.00


ALLIDRETT (Barnetrimmen)

Kontaktperson: Annette Lindstrand, tlf 944 35 250

Knøttetrim (2019 eller yngre) Tirsdag kl 16.00 – 16.45

Årsklasse 2018 Tirsdag kl 16.45 – 17.30

Årsklasse 2017 Tirsdag kl 17.00 – 17.45

Årsklasse 2016 Tirsdag kl 17.45 – 18.30

Årsklasse 2015 Tirsdag kl 17.45 – 18.30

Årsklasse 2014 Tirsdag kl 16.30 – 17.15


HÅNDBALL

Kontaktperson: Cathrine Dybvik, tlf 901 09 336

Årsklasse 2014/2013 Gutter Mandag kl 17.00 – 18.00

Årsklasse 2013 Jenter Mandag kl 17.00 – 18.00

Årsklasse 2012 Jenter Torsdag kl 17.00 – 18.00

Årsklasse 2010/-09 Jenter Mandag og Torsdag kl 15.30

Årsklasse 2008 Jenter Mandag og Torsdag kl 18.00

Damelag Onsdag kl 20.00 – 21.30


Har du spørsmål om noen av aktivitetene ta gjerne kontakt med de oppgitte kontaktpersonene!