Visjon og verdier

Postet av Spangereid Idrettslag den 14. Apr 2023

Idrettslagets styre har en stund jobbet med en klubbhåndbok, i forbindelse med dette er det utformet en visjon og tre verdier for idrettslaget. På årsmøte 27.3.23 ble disse lagt frem, godkjent og vedtatt.


Visjon:                              Godt felleskap - stor idrettsglede!

Verdier:                                      Mangfold - åpenhet, respekt, bredde i aktivitet og plass til alle

                                                   Mestring - glede, trygghet, utfordring og bli sett

                                                  Muligheter - ja-kultur, utvikling og fremtidsrettet

                                               

Alt arbeid i idrettslaget har visjonen som målsetting og verdiene som rettesnor. 

Det jobbes videre med å gjøre dette synlig og kjent for alle! 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.